Afløb Ankerhusvej


"Det er en betingelse for handelen at pkt. 6.4 i Tilstandsrapporten samt sælgeroplysningerne pkt. 9.1 - Gulvafløb i 1. sals bruseniche udbedres for sælgers regning, såfremt en udbedring er mulig.

Såfremt en udbedring ikke er mulig eller ikke er udført dokumenterbart ved autoriseret VVS-mand senest på overtagelsesdagen, modtager køber 10.000 kr. til fuld og endelig afgørelse.

Forholdet er herefter sælger samt dennes ejendomsmægler uvedkommende."


Vi har udført følgende på adressen, vedr. meget dårligt aftræk i bruseniche på 1. sal:

Der blev forgæves forsøgt spulet med højtryk, gennem afløb, men uden synligt resultat.
Vi sendte mini kamera gennem afløb og konstaterede blindprop ved overgang til eksisterende faldstamme ved toilet.
Toilettet blev afmonteret og der kunne der ses betonprop hvor afløb fra bruseniche gik på faldstamme.
Der måtte opbrydes ca. 1m2 gulvfliser mellem toilet og bruseniche, samt hultagning i betonloft i toilettet i stueetage på ca. 0,5m2 for udskiftning af tilstoppet afløb, hvorefter den oprindelige fejl kunne konstateres.

Da man i sin tid har udført afløb fra bruseniche og kørt pvc rør mod støbejerns-grenrør ved faldstamme, har man ikke sikret sig godt nok ved tætningsringe, og ved udstøbning er der løbet beton i grenrør, hvorefter der har været minimalt gennemløb.

Der har med tiden sat sig så hårdt et lag smuds, at dette ikke længere var muligt at rense væk. Vi har fjenet 40cm pvc rør Ø75 samt fjernet 1 betonprop på ca.6cm høj og 10cm lang i eksisterende grenrør ved faldstamme.

Reetablering af ovenstående arbejder er udført efter regler for opbygning af vådrum, og der er efterfølgende ikke fundet nogle fejl ved gennemløb.

Opbrud

Beton i jernBetonpropDefekt tætningsringLoft på gæstetoilet